Blog Ninja – czyli zbieranie danych osobowych a obowiązki informacyjne

Przeglądając strony branżowe trafiłem na reklamę nowo powstającego bloga: www.blogninja.pl . Zainteresowała mnie wyeksponowana funkcja zapisu do newslettera:

Umożliwiając dodanie e-maila do bazy danych, który może być daną osobową, właściciel serwisu powinien dopełnić wszelkich obowiązków informacyjnych. Niestety w tym przypadku mamy całą serię braków:

  1. Użytkownik nie jest informowany o tym do czego ten e-mail będzie wykorzystany
  2. Nie ma możliwości wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. Nie wiadomo, kto jest administratorem danych osobowych
  4. Użytkownik nie jest informowany o prawach, jakie mu przysługują a jakie wynikają z UODO

W dzisiejszym świecie technologia jest na tyle dostępna, że praktycznie każdy ma możliwość utworzenia strony, poprzez którą może zbierać dane osobowe. Łatwość dostępu do takich rozwiązań, nie zwalnia od zapewnienia podstawowych zasad bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych.

Zapraszamy do dyskusji na ten temat na naszym Fanpage.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.