Archiwum kategorii: Regulacje prawne

Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Poniżej zamieszczam, przykładową klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na czerwono oznaczyłem miejsca, które należy uzupełnić danymi zgodnymi z wnioskiem zgłoszonym do GIODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora: NAZWA ADMINISTRATORA z siedzibą w MIASTO, ul. ULICA NUMER. Dane będą umieszczone w zbiorze danych osobowych o nazwie „NAZWA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCHwykorzystywane w celu CEL PRZETWARZANIA, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.).
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych

W piątek 29 października 2010 r. Sejm przyjął poprawki zgłoszone przez Senat do nowelizacji Ustawy o ochronie danych osobowych.

Najważniejsze zmiany to:

  • poszerzenie uprawnień GIODO o uprawnienia egzekucyjne
  • wprowadzenie kar za utrudnianie kontroli GIODO

Wstępny zarys projektu nowelizacji, zawierał przepisy umożliwiające GIODO nakładanie kar pieniężnych na podmioty nie stosujące się do jego decyzji. Wysokość kar miała być w granicach 1 – 100 tys. Euro. Ostatecznie sejm zrezygnował z tych zapisów i ustalił kary pieniężne na poziomie:

  • do 10 tys. dla osób fizycznych
  • do 50 tys. dla osób prawnych
Kary pieniężne mają być narzędziem do egzekucji decyzji.
Ponadto GIODO jest upoważnione do:
  • występowania do odpowiednich organów ustawodawczych o zmianę przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych
  • prowadzenia działań z biur zamiejscowych

Nowe przepisy wejdą w życie 7 marca 2011 r.