Klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych

Poniżej zamieszczam, przykładową klauzulę zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na czerwono oznaczyłem miejsca, które należy uzupełnić danymi zgodnymi z wnioskiem zgłoszonym do GIODO.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez administratora: NAZWA ADMINISTRATORA z siedzibą w MIASTO, ul. ULICA NUMER. Dane będą umieszczone w zbiorze danych osobowych o nazwie „NAZWA ZBIORU DANYCH OSOBOWYCHwykorzystywane w celu CEL PRZETWARZANIA, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku tekst jednolity Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz.926, z późn. zm.).
Wiem, że podanie danych jest dobrowolne oraz, że mam prawo kontroli przetwarzania danych, prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.