Międzynarodowa Konferencja o Ochronie danych Osobowych – podsumowanie

21 września 2011 roku w Warszawie odbyła się Międzynarodowa Konferencja o Ochronie Danych Osobowych.

Dla tych, którzy na konferencji nie mogli się pojawić cyklicznie będziemy publikować najważniejsze przedstawione zagadnienia.

Na początek podsumowanie prezentacji autorstwa Daniela Drewera, pełniącego rolę Szefa Biura Ochrony Danych Osobowych Europejskiego Urzędu Policji (Europol), w której przedstawione zostały podstawowe zasady ochrony danych osobowych w działalności Europolu.

Europol posługuje się kompleksowym, dostosowanym do najwyższych europejskich standardów, systemem. W ramy systemu zostały włączone postanowienia Konwencji nr 108 i zalecenia w sprawie wykorzystania danych osobowych w sektorze policji wydane przez Radę Europy.

Zasady te mają na celu zapewnienie ochrony prywatności osób, których dane są przetwarzanych w systemach Europolu. Szczególną uwagę przywiązuje się do przetwarzania wrażliwych danych osobowych osób podejrzanych w sprawach karnych, ofiar i świadków przestępstw.

W ogólnym ujęciu w ramach działań Europolu ochrona danych opiera się na następujących pięciu filarach:

  1. Indywidualnie dobrane zasady ochrony danych;
  2. Ochrona praw dostępu dla obywateli posiadających ponad 200 wniosków rocznie;
  3. Wbudowane wsparcie i monitorowanie przez Inspektora Ochrony Danych, który jest niezależny w swoich dzialaniach;
  4. Zewnętrzny specjalistyczny nadzór przez Wspólny Organ Nadzorczy;
  5. Najwyższe zabezpieczenia zastosowane do przetwarzania danych osobowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.