Misja oraz cel działalności

Celem działalności LexisMedia jest:

  • przybliżenie wszystkim użytkownikom internetu tematyki związanej z ochroną danych osobowych
  • uświadomienie jak ważne jest dbanie o swoje dane
  • pomoc firmom i innym instytucjom w prawidłowym zabezpieczeniu danych osobowych użytkowników korzystającym z ich serwisów internetowych

Cele są realizowane poprzez:

  • przeprowadzanie audytów bezpieczeństwa oraz ochrony danych osobowych na serwisach www
  • publikację artykułów przybliżających tematykę ochrony danych osobowych
  • prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony danych osobowych
  • pomoc konsultingową z zakresu ochrony danych osobowych