Zgoda na przetwarzanie danych to nie to samo co zgoda na marketing

Disclaimer w formularzu rezerwacji na serwisie wwwKilka dni temu chciałem zarezerwować tor do bowlingu. Znalazem na stronie możliwość rezerwacji online. Ucieszyłem się widząc taką możliwość. Pospiesznie wybrałem rodzaj usługi, datę i godzinę i trafiłem na formularz umożliwiający podanie danych osobowych. Przyjrzałem mu się  dokładniej i zauważyłem ciekawy discaimer:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przechowywanie moich danych osobowych, podanych w niniejszym formularzu, do celów przeprowadzenia rezerwacji oraz reklamowych i marketingowych przez BMG Entertainment Sp. z o.o., zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926).


Pomijam fakt, że w disclaimerze brakuje wszystkich wymaganych elementów. Ciekawie brzmi cel, na który użytkownik musi wyrazić zgodę. Otóż dane wpisane w formularz będą wykorzystane “do celów przeprowadzenia rezerwacji oraz reklamowych i marketingowych“.

Czy ujęcie w klauzuli zgody kilku rozbieżnych celów przetwarzania danych osobowych jest właściwe? Czy użytkownik wyrażając zgodę na przetwarzanie danych w celu rezerwacji nie może tego zrobić bez wyrażenia zgody na marketing i reklamę?

Otóż w opini GIODO takie działanie jest niewłaściwe. Wystarczy przytoczyć w tym miejscu  decyzję GIODO (plik pdf). Decyzja odnosi się do firmy, która rozganizowała konkurs i na kuponach konkursowych podała jedną zbiorczą klauzulę zgody (cele: przeprowadzenie konkursu, marketing, przesyłanie próbek). Fragment decyzji:

Uchybienia te polegały na niewłaściwym sformułowaniu klauzuli zgody
na przetwarzanie danych osobowych, znajdującej się na kuponach konkursowych, tj. umieszczeniu
w niej łącznie kilku oświadczeń woli
o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
w różnych celach, co spowodowało, że osoby zainteresowane udziałem w konkursie pozbawiono
możliwości wyboru i jednocześnie swobodnego wyrażenia zgody na każdy z pozostałych celów przetwarzania danych
, ponieważ osoba zgłaszająca się do konkursu musiała wyrazić zgodę również na wykorzystanie jej danych osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych, w tym również drogą elektroniczną oraz próbek wyrobów. Ponadto, z treści klauzuli zgody nie wynika w sposób wyraźny, na rzecz jakiego podmiotu będą prowadzone działania marketingowe, jak również, co będzie ich przedmiotem.

Zgoda na marketing musi być wyrażona osobnym oświadczeniem woli i jej brak nie może blokować możliwości dokonania rezerwacji toru czy udziału w konkursie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.